West Slavs - Kronika


Výňatek z archivu ->


-Rozhled po slunných panstvích WS a okolních državách
Věku vlády mladého krále Wulfrika I. dosahoval blahobyt a prosperita Západoslovanského království vrcholu.
Bohaté polnosti, husté lesy, čilý obchod i značný věhlas rodových válečníků značily skvělou budoucnost.
Rozmach, diplomatická a válečná účast začalo přitahovat chtivé zraky.

- Stahující se mračna nad Slovanským královstvím
Při Velké Válce koalicí, jíž hořela zem Godenlandu, došlo po několika úspěšných taženích k náhlé převaze obávané The Fearless Army.
Po pádu prvních ze spojeneckých pevností bylo jen otázkou času, kdy se nepřítel octne i na prahu království Západních Slovanů.

- Rudá bouře TFA zasahuje jižní vazaly
Předzvěstí velké invaze bylo obléhání vazalských rodů sousedského království, jež padli na milost králi Wulfricovi I.
Vůle i podpora tamějších pánů byla chabá a tak si nepřítel nedal velkou práci s převzetím pevností. Několik zdejších rodů se poté rozhodlo přeběhnout na stranu nepřátelské velmoci.

- Nepřítel pod horou ( pád NGTL + RadVa )
Na území Království Západních Slovanů měla být jako první otestována država Neu Grünthal. Její důležitost netkvěla ve strategické poloze.
Přebývali v ní však páni rodu bojovného pro království významného.
Přes všechny síly Slovanů i rodů Evil Force společně s Ancient Rivals, kteří se přišli bíti pro dobré vztahy mezi královstvími,
nebylo možné ubránit se útokům početnějšího nepřítele. Poprvé tak král Wulfric I. požádal o pomoc spojené síly koalice Resistance na podporu jehož země.
Po nesčetných šarvátkách se obě vojska střetly v rozhodující bitvě u železných dolů, kde pod velením generála Berica Výřečného,
dne 8. května, léta 1040 Boha Svenfiiho, Slované bitvu prohráli. Dobytí državy taktéž ovlivnilo pád dalších dvou panství rodů Radvanistan a Drachenfel,
jež otevřelo brány The Fearless Army ke Slovanské hoře.